fbpx

Osteopatia -

OSTEOPATIA

 

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów. Jednak leczenie aby było skuteczne, osteopata najpierw szuka przyczyny danej dolegliwości i następnie leczy, lub jeśli przyczyna będzie wskazywała na problem natury internistycznej wysyła do lekarza innej specjalizacji. Podejście osteopaty, który patrzy na ciało jako na całość, oraz szuka przyczyny, sprawia, że osteopaci są najskuteczniejszą specjalizacją w branży medycznej która zajmuje się usuwaniem bólu. Efekty ich pracy są tak duże, że w krajach Europy zachodniej, dyplomowany osteopata (D.O.) jest uprawniony do przyjmowania i leczenia pacjentów, jako specjalista pierwszego kontaktu, wykonując wolny zawód, w ramach prywatnej praktyki (np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii i innych).

Osteopatię mogą praktykować tylko lekarze i fizjoterapeuci, którzy ukończyli pięcioletnie studia podyplomowe z medycyny osteopatycznej, zdobywając wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej, fizjologii, patofizjologii i diagnostyki narządu ruchu. W USA tytuł D.O. (Doktor Osteopatii) otrzymują wyłącznie lekarze medycyny. W Europie dyplom D.O. (Dyplom Osteopatii) uznawany przez Europejską Federację Osteopatii, orzymują zarówno lekarze jak i fizjoterapeuci.

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast