fbpx

Flebologia, Limfologia -

FLEBOLOGIA, LIMFOLOGIA

 

Flebologia to dziedzina lekarska zajmująca się chorobami układu żylnego. Rozwój tej specjalności wiąże się z ogromnym postępem wiedzy medycznej dotyczącym funkcjonowania i nieprawidłowości działania naczyń odbierających krew z tkanek i dostarczających ją z powrotem do serca, czyli naczyń żylnych. W poprzednich latach choroby żył były słabo poznane, niekiedy uważano je za mało istotne. Rozwój nauki w tej dziedzinie pokazał, jak ważne są patologie układu żylnego i jak ogromna liczba pacjentów cierpi z tego powodu.

W Polsce flebologią najczęściej zajmują się chirurdzy naczyniowi, wielokrotnie spotyka się jednak flebologów posiadających inne specjalizacje lekarskie (chirurgów ogólnych, internistów, radiologów, dermatologów). W roku 1991 powstało Polskie Towarzystwo Flebologiczne (PTF), które koordynuje działania naukowe i terapeutyczne środowiska flebologów w Polsce. W ostatnich latach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu PTF, dołączyliśmy do grona specjalistów liczących się w Europie i na świecie.
Polskie Towarzystwo Flebologiczne przyznaje certyfikat flebologiczny, który jest „świadectwem należytego poziomu wiedzy i umiejętności aplikującego lekarza w zakresie praktyki flebologicznej” (Regulamin Programu Certyfikacji Lekarzy). Lista certyfikowanych flebologów znajduje się na stronie PTF http://www.ptf.org.pl/certyfikat_ptf_-_lista-s-79-2-0.htm .

Jest wśród nich flebolog z Centrum Medycznego doktorA dr Adam Zieliński.
Do chorób leczonych przez flebologów Centrum Medycznego doktorA należą między innymi:
• żylaki kończyn dolnych (leczenie małoinwazyjne – laserowe operacje żylakówleczenie chirurgiczne – miniflebektomia)
• zmiany żylakowe na skórze kończyn dolnych, łącznie z owrzodzeniami żylnymi (specjalistyczne programy leczenia za pomocą kompresjoterapii)
• zakrzepica żylna i zespół pozakrzepowy
• żylaki krocza i miednicy
• wrodzone zmiany naczyń żylnych
• zmiany o charakterze estetycznym (pajączki naczyniowe, żyły siatkowate) leczone za pomocą skleroterapii.

 

 

Limfologia to dziedzina medycyna zajmująca się działaniem i chorobami układu limfatycznego, czyli chłonnego. Z uwagi na fakt, że patologie naczyń chłonnych dotykają bardzo dużej grupy osób w Polsce i na świecie, dziwnym jest fakt, że tak niewielu lekarzy zajmuje się ich leczeniem. Na szczęście sytuacja ta zmienia się i świadomość o budowie, funkcjonowaniu oraz leczeniu chorób z zakresu limfologii, powoli rośnie. Co to jest układ limfatyczny i jak mogą objawiać się zaburzenia w jego działaniu?. Jest to zespół przestrzeni i struktur naczyniowych w organizmie człowieka, na który składają się obszary otaczające komórki i wypełnione płynem – chłonką (limfą), czyli w przybliżeniu ujmując przesączoną krwią. Praktycznie w każdej części człowieka, tam gdzie znajdują się komórki jest także i chłonka.

Zbiera się ona systematycznie w coraz to większe skupiska, tworząc następnie naczynia chłonne, z których 2 największe uchodzą do dużych żył w klatce piersiowej. Krew i chłonka są w związku z tym ściśle połączonymi ze sobą strukturami, jednak limfy jest w organizmie człowieka 2-3 krotnie więcej. Jej produkcja może się jeszcze zdecydowanie zwiększyć w stanach chorobowych. Dzieje się tak np. po urazach (wszyscy wiemy, że pewne okolice „puchną” po stłuczeniu, złamaniu), w stanie zapalnym, po przeciążeniu, a czasami bez uchwytnej przyczyny. Właśnie wówczas potrzebne są specjalistyczne działania, przyspieszające naprawę układu chłonnego.

Nie w każdej sytuacji jest to konieczne, niekiedy trudno uzyskuje się szybkie wyleczenie, dlatego też w przypadku pojawienia się wątpliwości „dlaczego coś spuchło” – lepiej poradzić się specjalisty w tej dziedzinie. W wyspecjalizowanych ośrodkach można będzie z pewnością uzyskać poradę w tej kwestii. Nieleczone zaś obrzęki chłonne, oprócz doraźnego dyskomfortu, mogą wiązać się z trwałymi i groźniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi, łącznie z powstawaniem zmian nowotworowych. W Centrum Medycznym doktorA zgromadziliśmy wiedzę i sprzęt, aby pomagać pacjentom z chorobami układu chłonnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów dotkniętych obrzękami, zapraszamy Państwa na badanie obrazowe układu chłonnego (limfatycznego) – limfografię barwnikowąDzięki temu badaniu możemy m.in. ocenić strukturę i funkcję naczyń limfatycznych, zaplanować zindywidualizowaną terapię (w szczególności manualny lub pneumatyczny drenaż chłonny, a także ocenić postęp terapii. Niezwykle ważną cechą badania jest także wskazanie drogi doboru właściwego poziomu ucisku terapeutycznego wyrobów uciskowych, zarówno w początkowej fazie choroby (zmniejszanie obrzęku), jak i w okresie późniejszym (podtrzymanie braku obrzęku). Dodatkowo, u pacjentów z chorobą żylną kończyn dolnych (np. z żylakami), możemy ocenić ew. współistnienie patologii limfatycznej.

Limfografia barwnikowa jest badaniem minimalnie inwazyjnym – do skóry stopy, cienką jak włos igiełką, podaje się barwnik przechodzący do naczyń chłonnych, a następnie wychwytywany przez specjalną kamerę. Kończyny poddaje się kilkukrotnej ocenie w pewnych odstępach czasowych, a całkowity czas badania to kilkadziesiąt minut.
Limfografia barwnikowa jest wysoko specjalistycznym badaniem, dostępnym zaledwie w kilku miejscach w Polsce.

Ustawienia

Czcionka
Kontrast