fbpx

Polityka bezpieczeństwa i korzystania -

Polityka bezpieczeństwa i korzystania

DoktorA przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych – zobacz.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgodny.

Firma zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez stronę internetową, za pośrednictwem ankiety mailowej dostępnej w Serwisie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: doktorA, Centrum Medyczne, ul. Trakt Brzeski 57B, 05-077 Warszawa.

Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)
Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Polityka Bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo użytkownika korzystającego z Internetu zależy w dużej mierze od stanu bezpieczeństwa komputera. Stosowanie poniższych zasad pozwoli w dużej mierze zredukować ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.

1. Komputer, który jest podłączony do Internetu powinien mieć zainstalowane i uruchomione:
oprogramowanie antywirusowe, zaporę ogniową system wykrywania włamań.
2. Należy regularnie aktualizowane oprogramowanie, a w szczególności: system operacyjny, przeglądarki internetowe i klientów poczty.
3. Przy aktualizacjach oprogramowania należy korzystać ze znanych i zaufanych stron producentów publikujących te aktualizacje.
4. Nie należy instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z podejrzanych stron Internetowych.
5. Nie należy odpowiadać na wiadomości pocztowe, w których nadawca prosi o podanie lub zweryfikowanie poufnych danych (identyfikatory, hasła dostępu, numery konta lub kart kredytowych, itp.).
6. Nie należy otwierać żadnych plików lub programów otrzymanych pocztą elektroniczną, których pochodzenie nie jest znane lub zostały pobrane z niezaufanej strony.
7. Jeżeli plik pochodzi od znanego nadawcy, zaleca się przed jego otwarciem sprawdzenie go oprogramowaniem antywirusowym.
Zasady bezpiecznego korzystania ze strony doktorA.pl
1. Przed podaniem e-mail i nazwy na stronie doktorA.pl należy upewnić się, czy dane są prawidłowe.

Zalecana konfiguracja przeglądarek do korzystania z doktorA.pl
1. Zalecane przeglądarki: najnowsze wersje Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome.
2. Przeglądarka obsługuje 128-bitowy protokół szyfrowania transmisji danych, ma włączoną obsługę java scripts oraz tymczasowych plików cookie.

 

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast