Zmieniamy się dla Was

Szanowni Pacjenci,

Centrum Medyczne doktorA przystąpiło do projektu “Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego. 

Program akredytacyjny dotyczy kluczowych obszarów udzielania świadczeń w poszczególnych jednostkach POZ m.in.: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowotnej oraz jakości dokumentacji medycznej.

Standardy promują sprawną organizację, respektowanie oczekiwań i opinii pacjenta oraz refleksję nad właściwym sposobem postępowania i jego doskonaleniem. Realizacja wymogów standardów wymaga zaangażowania całej kadry medycznej w działania dla poprawy jakości.

Ukoronowaniem wszystkich działań jest uzyskanie pozytywnej oceny i przyznanie AKREDYTACJI przez Ministerstwo Zdrowia.

W chwili obecnej Centrum Medyczne doktorA jest po wdrożeniu niezbędnych procedur oraz oczekuje na wyniki po odbytej kilka dni temu końcowej wizytacji.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli oficjalnie poinformować Państwa o uzyskaniu Akredytacji Ministerstwa Zdrowia.