Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Centrum Medyczne doktorA to miejsce, w który nie tylko leczymy pacjentów z zachowaniem najwyższych standardów opieki medycznej. Na terenie naszej placówki powstają także projekty naukowe oraz odbywają się szkolenia dla lekarzy zajmujących się leczeniem chorób żył, diagnostyką ultrasonograficzną, postępowaniem z trudno gojącymi się ranami. Jednocześnie nasi lekarze uczestniczą w pracach polskich i europejskich towarzystw naukowych.

Od tego roku akademickiego Centrum Medyczne doktorA stało się również placówką współpracującą z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i aktywnie uczestniczącą w szkoleniu studentów medycyny. Chirurdzy naczyniowi z naszego centrum – dr Adam Zieliński oraz dr Paweł Świercz prowadzą zajęcia dydaktyczne, prezentując przyszłym lekarzom sposoby postępowania z pacjentami wymagającymi leczenia z zakresu chirurgii naczyniowej i flebologii. To szczególne wyróżnienie dla naszego zespołu, będące jednocześnie świadectwem dbałości o jakość postępowania terapeutycznego i docenieniem dokonań naukowych i dydaktycznych naszych specjalistów.