fbpx

Badanie słuchu i konsultacje u protetyka

 

Słuch stanowi jeden ze zmysłów, umożliwiających człowiekowi odbiór bodźców zewnętrznych z otoczenia. Dzięki wyposażeniu w receptory o dalekim zasięgu – pełni niezwykle istotną funkcję poznawczą oraz wspiera orientację w przestrzeni.

 

Znaczenie słuchu

Mało tego – uważa się, że słuch jest najważniejszym zmysłem społecznym. Trudno nie zgodzić się z tym poglądem, gdy spojrzymy na wpływ powstałych w jego obrębie dysfunkcji na interakcje z innymi ludźmi. Jest on również podstawowym źródłem informacji w kontekście budowania poczucia bezpieczeństwa i komfortu czy nawet kształtowania naszej osobowości.

 

Przyczyny zaburzeń

Niestety problemy ze słuchem zdają się dotykać coraz większej części społeczeństwa. W dużej mierze odpowiada za to styl życia i warunki otaczające człowieka XXI wieku. Niemal nieprzerwanie jesteśmy bowiem poddawani ekspozycji na intensywny hałas. Ruch uliczny, środowisko pracy, imprezy masowe czy nawet głośna muzyka w słuchawkach – to wszystko może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz słuch.  Podobnie jest z niewłaściwą higieną (naprawdę warto zrezygnować z patyczków) czy dostaniem się do ucha ciała obcego.

Ubytki słuchu wynikać mogą również z urazów, infekcji, niektórych chorób (np. otosklerozy), wad wrodzonych czy zmian wywołanych wiekiem.

 

Liczy się czas

Zaburzenia słuchu często kojarzymy z podeszłym wiekiem, lekceważąc wszelkie występujące wcześniej symptomy. Przekonani o doskonałym stanie swojego zdrowia, do specjalisty udajemy się jedynie w obliczu poważnych i bardzo widocznych problemów. Takie podejście stanowi ogromny błąd, ponieważ zazwyczaj jedynie szybko wykryta wada może zostać skutecznie wyleczona. Dlatego tak ważne są regularne badania i konsultacje z protetykiem… Powinny być one stałym elementem profilaktyki słuchowej.

 

U protetyka

Czego możemy spodziewać się podczas wizyty? Przede wszystkim wywiadu z pacjentem, przeprowadzenia szeregi niezbędnych badań, ewentualnego zdiagnozowania problemu i zaproponowania terapii. Protetyk pomoże nam również wybrać i skonfigurować aparat słuchowy wraz z licznymi akcesoriami, uwzględniając specyfikę ubytku, preferencje pacjenta czy jego możliwości finansowe.

Wróćmy jeszcze do badań. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • próby stroikowe – np. czas słyszalności drgań stroika,
  • audiometrię  (tonalną i słowną) – określenie progu słyszalności,
  • typanometrię – ocena padatności/ruchomości błony bębenkowej,
  • otoemisję akustyczną – analiza czynności ślimaka,
  • inne.

 

Czy takie badania bądź konsultacje są drogie? Dzięki wielu interesującym inicjatywom można przeprowadzić je bezpłatnie. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości w Centrum Medycznym doktorA. W każdy drugi piątek miesiąca naszą placówkę odwiedzają bowiem specjaliści z firmy SŁUCHMED, którzy służą swą wiedzą, doświadczeniem i certyfikowanym sprzętem medycznym.

Zobacz więcej klikając tutaj