Osiągnięcia zespołu chirurgicznego

Z wielką satysfakcją chcemy poinformować Państwa, że szef zespołu chirurgicznego doktorA, dr n. med. Adam Zieliński został powołany na stanowisko Członka Rady Komitetu Edukacji i Szkolenia Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (Education and Training Committee of European Society for Vascular Surgery – ESVS).

Doktor Zieliński będzie zajmował się koordynacją europejskiego cyklu szkoleniowego z zakresu chorób żył. ESVS to jedno z najważniejszych towarzystw naczyniowych na świecie, skupia wielu znakomitych chirurgów z całej Europy, a na kongresy i szkolenia organizowane przez tę organizację przyjeżdżają czołowi przedstawiciele tej dziedziny z całego świata. Zaproszenie do prac w tak szacownym gremium jest dużym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla ogromnej wiedzy i doświadczenia dydaktycznego doktora Zielińskiego oraz współpracującej z nim kadry.