Zmieniamy się dla WAS

Szanowni Pacjenci,

11 kwietnia Centrum Medyczne doktorA otrzymało pozytywną ocenę Ministra Zdrowia w procesie akredytacji z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Akredytacja jest wyróżnieniem w związku ze spełnieniem wymagań jednostki akredytacyjnej.

Program akredytacyjny, który wdrażaliśmy przez kilka miesięcy, dotyczy kluczowych obszarów udzielania świadczeń w  jednostkach POZ m.in.: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowotnej oraz jakości dokumentacji medycznej.

Certyfikat Akredytacyjny, który otrzymaliśmy, stanowi dowód, iż jednostka pomyślnie przeszła proces oceny, cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. 

http://www.politykazdrowotna.com/30831,kolejne-poz-ty-z-akredytacja-ministerstwa-zdrowia-w-sumie-dopiero-osiem