fbpx

Zapraszam:

Wtorek w godzinach 16:00-19:00

Ortopeda

dr n. med. Piotr Walczak

 

WYKSZTAŁCENIE:
• 2000 – 2006 Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski
• 2014 obrona pracy doktorskiej “Diagnostyka, sposoby leczenia i odległe wyniki powikłań
zapalnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego”
• 2015 egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
• od 2015 adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Ortopedii CMKP SPSK im. prof. A. Grucy
w Otwocku
• od 2016 wykładowca AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
• 2006 – 2007 staż podyplomowy w Szpitalu Grochowskim w Warszawie
• 2007 – 2016 asystent w Klinice Ortopedii CMKP SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku
w oddziałach: Ortopedii Dorosłych, Chirurgii Kręgosłupa, Zakażeń Kości i Stawów
• od 2016 Zastępca Kierownika Oddziału Zakażeń Kości i Stawów Kliniki Ortopedii CMKP

DOROBEK NAUKOWY:
• autor i współautor 23 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz
2 rozdziałów książek
• autor 34 doniesień zjazdowych
• 2017 resortowe odznaczenie honorowe: „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

ZAINTERESOWANIA MEDYCZNE:
• diagnostyka oraz leczenie zakażeń swoistych i nieswoistych w obrębie kości i stawów
• leczenie septycznych powikłań pourazowych i pooperacyjnych: m. in. zaburzenia zrostu
kostnego, pourazowe ubytki kości, zakażenia wokół implantów wewnętrznych (np. endoprotez
stawowych, gwoździ śródszpikowych, zespoleń płytkowych)
• leczenie zakażeń w obrębie stopy cukrzycowej oraz trudno gojących się ran